Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.

Bijeenkomst met Nijkerk

Op vrijdag 13 september ontvingen wij in Lemmer de groep van het Corlaer college uit Nijkerk. Zij werden vertegenwoordigd door drie leerlingen en twee docenten. Het vijftal maakte deel uit van de Afrika-expeditie van hun school. Zij kozen voor Bulamu. In het voorjaar hebben zij gebouwd aan een klaslokaal voor de secondary school.

Na een hartelijk welkom met koffie, thee en suikerbrood, werd een fotopresentatie gegeven over onze activiteiten in Bulamu tot nu toe. Daarna hebben de docenten een inleiding gegeven op de Afrika-expeditie en hebben de leerlingen per dag verteld wat ze gedaan en beleefd hebben tijdens hun verblijf. Het was voor iedereeen allemaal heel herkenbaar. Bijzonder inspirerend en motiverend om zo met elkaar ervaringen uit te wisselen.

De leerlingen hebben zelf het geld bijeen gebracht om de expeditie en de bouw te financieren. Daarna was er nog geld over. Een bedrag van €3000 hebben zij overgemaakt naar onze stichting om te besteden aan de verdere ontwikkeling en de zorg voor het kinderdorp. Nijkerk, heel erg bedankt!

2 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Cheque soroptimisten

We hebben een gift ontvangen van de soroptimistenclub “De Eemsmond” uit Groningen. Een cheque van € 1.000,00 voor de aanschaf van noodzakelijke nieuwe bedden en voor bulletin boards en white boards voor gebruik in de school. Op de foto vindt de overhandiging plaats van de cheque door de presidente van de club, Jet van der Heide aan de voorzitter van Stichting Kinderhulp Oeganda, haar broer Frits van der Heide.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Stem warmhartactie

De KRO-NCRV heeft Stichting Kinderhulp Oeganda genomineerd voor de “Actie Warm Hart” welke door deze twee omroepen is georganiseerd. Het goede doel met de meeste stemmen maakt kans op één van de prijzen van € 10.000, € 5.000, € 2.500 of € 1.000. Uw stem is dus een geweldige steun voor de weeskinderen in het kinderdorp Bulamu in Oeganda.

Het stemmen kan alleen via internet en gaat als volgt:
Ga naar www.kro-ncrv.nl/warmhart/stichting-kinderhulp-oeganda, dan komt u op onze stempagina en kunt u uw stem op ons uitbrengen. Het stemmen kan van 11 juni tot 30 september.

Logo

Ieder e-mailadres kan stemmen dus geef dit bericht ook door aan familie en vrienden.
Deel ook het bericht op de facebookpagina van onze stichting want

Samen kunnen we het verschil maken.

Alvast bedankt voor uw stem!

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Nominatie warmhartactie

Wij zijn genomineerd voor de actie Warm Hart van de KRO-NCRV. De genomineerde goede doelen komen op de actiepagina van de omroep en dan kan er vanaf 11 juni op één van deze goede doelen worden gestemd. De 5 goede doelen die de meeste stemmen weten te verzamelen maken kans op de geldprijzen van €10000, €5000 en €1000.

We rekenen op uw hulp. Stem voor onze stichting. Zodra er gestemd kan worden laten we u weten via welke link u uw stem kunt uitbrengen.

Samen maken we het verschil!

(bron Lemsternijs).

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

3 mei 2019

Sponsorloop

De Nationale Voetbalschool organiseerde bij CVVO Lemmer weer de JAKO-voetbaldagenvan 29 april tot en met 2 mei 2018. De voetbaljeugd heef na 4 dagen sporten deze voetbaldagen afgesloten met een sponsorloop. De opbrengst is bestemd voor ons doel. Het resultaat is geweldig maar liefst € 2.645,55 is er bij elkaar gelopen.

We kunnen dit heel goed gebruiken en zullen het besteden aan o.a. nieuwe bedden voor de Bulamu-kinderen, want de meesten slapen nog op de grond. Ook zal een gedeelte gebruikt worden voor de nieuwe op te zetten vakopleiding metaalbewerking.

De organisatoren Gerben Visser en Rixt Heegsma, samen met veel vrijwilligers, willen wij van harte bedanken voor hun initiatief om met de opbrengst van de sponsorloop onze stichting te ondersteunen. En daarmee direct de kinderen van Bulamu te helpen. Echt heel mooi!

bron: de Nationale Voetbalschool
Ook hier staan vele foto’s van het evenement.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

6 april 2019

Lesmiddelen verstuurd

Twee beamers zijn aangeschaft voor de lessen in het nieuwe schoolgebouw. Samen met 4 laptops (inclusief tassen), 10 USB-sticks en een microscoop set gaan deze naar Oeganda.

De spullen zijn meegenomen door de studentengroep van het Corlaer college uit Nijkerk. Ook zijn er 3 lakens bij die in de lokalen gespannen worden. Zij zijn van 1 t/m 10 april in Bulamu en gaan een lokaal bij de Secondary school bouwen. Wij wensen hun veel succes en hopen ook snel hierover te berichten.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Bedden

Wij informeren alle sponsoren en vrienden over de vooruitgang in het kinderdorp Bulamu. Er is opnieuw veel gerealiseerd en wij blijven onze steun verlenen om verbeteringen (o.a. ook in het onderwijs) te bewerkstelligen en de leefbaarheid voor de kinderen te bevorderen.

Er is een ook een nieuwe vakopleiding metaalbewerking, welke in en rond de container is opgestart. Met de bedden die op deze opleiding gemaakt worden, hopen de kinderen straks allemaal op een bed te kunnen slapen in plaats van op de grond.

Lees de nieuwsbrief.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

1 februari 2019

Bingo cheque

Op donderdag 31 januari 2019 was er weer de populaire ‘Bingo@the Beach’ in de Beachclub Lemmer met mooie prijzen. Meer dan 200 mensen gingen de strijd aan. Wij waren zelf ook aanwezig met 6 personen en mochten uiteindelijk 2 prijzen in ontvangst nemen.

De opbrengst was dit keer voor onze stichting. We mochten een cheque van 1000 euro ontvangen. Heel mooi!

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

27 januari 2019

Oproep lesmiddelen

Wij zijn op zoek naar middelen om het onderwijs op Bulamu te ondersteunen. Er is nu behoefte aan:

  • Microscopen
  • Beamers (3 of meer)
  • USB-sticks

Graag willen we het onderwijs in Bulamu verbeteren. Nu er een nieuw schoolgebouw is, wordt er volop les gegeven aan kinderen. Maar we willen ook dat het makkelijker en beter wordt. We kunnen daarbij helpen door het beschikbaar stellen van middelen. Deze actie richt zich microscopen, beamers en USB-sticks. Met microscopen komt biologie dichterbij. Beamers en USB-sticks helpen de docenten met lesgeven. Zowel nieuw als gebruikt is welkom. Voor nieuwe beamers is een vergoeding mogelijk.

Hebt u een van deze middelen en zoekt u een waardevolle bestemming? Of weet u een mogelijkheid om dit voor ons beschikbaar te maken? Neem dan contact op via Facebook of via de website.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

20 december 2018

Kerst 2018

Een kerstgroet van de Stichting Kinderhulp Oeganda uit Lemmer. We hebben dit jaar heel wat gerealiseerd en hopen dat volgend jaar weer te kunnen doen.

Hartelijk dank voor uw steun in het afgelopen jaar.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons